Zoeken: 
  >>> Deze website aanbevelen  Français   Deutsch   
 Onthaal  News Contact Links Achtergronden Plan-Regio Weerbericht Agenda's Folders Configuratie ?

GESCHIEDENIS   MONTZEN-LONTZEN (Grünstrasse)  Printervriendelijk
 

MONTZEN-LONTZEN (Grünstrasse)

Grünstrasse-Lontzen, 10 okt.1928.  

Mijnheer de voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad


Wij ondergetekenden, inwoners van het gehucht "Grünstrasse", gemeente Lontzen, zijn zo vrij u te verzoeken om de nodige stappen te ondernemen om het deel van de gemeente Lontzen waar wij wonen, en dat voor het Congres van Wenen (1814) deel uitmaakte van uw gemeente, opnieuw bij deze aan te sluiten.

Ter ondersteuning van onze vraag willen wij u de redenen en beschouwingen meedelen die aan de basis liggen van onze wens:

Hoewel dit gehucht meer dan 100 jaar geleden van de gemeente Montzen werd afgesplitst en bij het Duitse rijk gevoegd, zijn de inwoners van dit gebied over de generaties heen Belg gebleven. Vreemd genoeg zelfs, telkens er een woning of boerderij vrij kwam, was de nieuwe huurder eveneens een Belg. Er dient wel te worden gezegd dat de meeste eigenaars Belgen waren.

Bovendien hebben de inwoners van dit gebied nooit enige affiniteit gehad met de inwoners van de gemeente waarbij ze door een flagrante onrechtvaardigheid sinds 5 april 1815 zijn ingelijfd. De afstand tot het centrum van de gemeente, de parochiekerk en de gemeentescholen bedraagt meer dan 4 kilometers, terwijl dit voor de gemeente Montzen maar zo'n 1500 meters ver is.

Onze ligging, onze nationaliteit, onze ras- en taalaffiniteiten zijn allemaal elementen die ons aan uw gemeente verbinden. Wij hangen van haar af voor de postbedeling, de drinkwater- en de elektriciteitsverzorging. Wij hopen dat u onze situatie inziet en dat u op het hoogste niveau zal ingrijpen opdat ons verzoek een gunstig gevolg zou krijgen.

Wij wijzen u er eveneens op dat deze wens unaniem is, daar de ondergetekenden de enige inwoners van dit gebied zijn.

Wij hopen dat u al het mogelijke zal doen opdat ons verzoek positief wordt onthaald door de hogere administratie en verzekeren u bij voorbaat dat wij dankbare en trouwe burgers zullen zijn.

(zie ook: Oude grens van Birken.)


Disclaimer | Copyright © 2004 S.I.3F - H.Bindels Web Design & Development - Last Update: 15/11/2010 16:55:13