Zoeken: 
  >>> Deze website aanbevelen  Français   Deutsch   
 Onthaal  News Contact Links Achtergronden Plan-Regio Weerbericht Agenda's Folders Configuratie ?

ONTDEKKING - RAVELnet/spoorweglijnen 38-39 - Vroegere stations/lijnen  Printervriendelijk
 Schema van de lijnen
 Station Hombourg
 Station Hindel
 Station Montzen
 Station Plombières (1)
 Station Plombières (2)
 Station Gemmenich
 Station Moresnet
 Spoor nazi bezetting


Het station van Plombières (vervolg)


Station Plombières

De beslissing voor de bouw van het definitieve station werd op 19 februari 1893 genomen en het gebouw werd in 1895 ingewijd, waarschijnlijk tegelijkertijd met de verbinding tussen de lijnen 38 en 39.

Om de evolutie van het verkeer te volgen werd het gebouw van het station in 1912 uitgebreid en werden bijkomende sporen gelegd.

Een watertoren, die een waterzuil bediende, werd eveneens gebouwd ten zuiden van de installaties, om de Belgische en Pruisische locomotieven te bevoorraden.

Men moet er op wijzen dat de treinen links reden, met beveiliging door mechanische seinen van Belgisch type en dit tot aan de laatste wereldoorlog.

Op dat ogenblik loste de Duitse mechanische seingeving af tot het verlaten van lijn 39.

Het indrukwekkende viaduct, gelegen ten noorden richting Gemmenich, werd tijdens de tweede wereldoorlog opgeblazen.
Slechts één boog werd vernield en hij werd vervangen door twee schraagbalken, geplaatst door de geallieerden. Vanaf dat ogenblik bleef de lijn tussen Plombières en Gemmenich op enkelspoor.
Wij hebben tot ons groot spijt geen document teruggevonden dat het voorlopige viaduct toont.


Ter herinnering: in 1919 werd Bleyberg, op initiatief van zijn inwoners, in Plombières gewijzigd.
Zij weigerden namelijk om verbonden te worden aan de dorpen van de Oostkantons als gevolg van een te sterk Germaans klinkende naam; ze kregen gelijk en het Koninklijk besluit van 20 september 1919 verleende toestemming tot de verandering van Bleyberg in Plombières.remarquez la pub sur le quai en fr et all: LONDRES-OSTENDE-DOVER 3 x par jour en 3 heures !
Wat het reizigersverkeer betreft kan men het verschijnen van dieselmotorwagens in 1949 opmerken. Toegewezen aan en bestuurd door personeel van Pepinster, verzekerden ze verscheidene diensten tot aan de sluiting van de lijn, om nadien op de lijn 38 geplaatst te worden.

Reeds op 8 mei 1931 verscheen de eerste verbussing met de start van twee diensten : Kelmis -Plombières-Montzen-Welkenraedt en Moresnet-Plombières-Aubel-Val Dieu.

In oktober 1957 heeft een type 26 de trein voor spooropbraak van Hindel-Haut naar Plombières gesleept.
Het gebouw is langer blijven staan; op 1 december 1963 werd de verkoop van abonnementen beeindigd; daarna en tot in 1972 werd dit gebouw het jeugdhuis van de gemeente.

Het werd uiteindelijk afgebroken in 1975 en nu staat er het nieuwe gemeentehuis.

Vorige ]


Disclaimer | Copyright © 2004 S.I.3F - H.Bindels Web Design & Development - Last Update: 13/09/2019 16:44:13