🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
De drie Moresnet sinds 1815 (V.V.V. Drie grenzen)

Geschiedenis ➔ Moresnet Neutraal-Belgisch-Pruisisch

De drie Moresnet sinds 1815 - Congres van Wenen (*)

Na de nederlaag van Napoleon in 1815 moest het Congres van Wenen de grenzen in Europa opnieuw definiëren.
Zo moest ook de grens tussen Pruisen en Nederland worden verlegd (België bestond toen nog niet en zijn grondgebied was grotendeels aan Nederland geannexeerd).

In de omgeving van Kelmis (bij Moresnet) konden de twee grootmachten geen overeenstemming bereiken omdat er een grote zinkmijn op het grondgebied van Kelmis lag.
Aangezien geen van beide landen deze belangrijke grondstof aan het andere land wilde overdragen, duurden de gesprekken over dit onderwerp een heel jaar.
Uiteindelijk werd in 1816 in een speciaal contract, het contract van Aken, ook wel het contract van de grenzen genoemd, besloten om de gemeente Moresnet in drie delen op te splitsen: Het dorp Moresnet ging naar Nederland, het grondgebied van het huidige Neu-Moresnet naar Pruisen en het resterende deel rond Kelmis met zijn zinkmijn kreeg een neutrale status.

Het is precies dit gebied met zijn buitengewone status dat de geschiedenis is ingegaan als Moresnet - Neutraal, hoewel het werd geregeerd door zowel een Pruisische als een Nederlandse commissaris.

(*) Het Congres van Wenen is een conferentie van diplomatieke vertegenwoordigers van de grote Europese mogendheden die van 18 september 1814 tot 9 juni 1815 in Wenen plaatsvond. De zegevierende landen van Napoleon I en andere Europese staten komen bijeen om de voorwaarden voor vrede op te stellen en te ondertekenen en zo de grenzen te bepalen en te proberen een nieuwe vreedzame orde tot stand te brengen.

MORESNET
(= Moresnet Belgisch)
MORESNET NEUTRE
(= Altenberg = Kelmis)
MORESNET PRUSSE
(= Neu-Moresnet)
1815-1830 Gemeente van het Koninkrijk Nederland Neutraal gebied Gemeente van het Koninkrijk Pruisen
1830-1918 Gemeente van het Koninkrijk België Neutraal gebied Gemeente van het Koninkrijk Pruisen
1919-1940 Gemeente van het Koninkrijk België Gemeente van het Koninkrijk België onder de naam van Kelmis (= La Calamine) Gemeente van het Koninkrijk België onder de naam Neu-Moresnet
1940-1944 Gemeente van het Koninkrijk België geannexeerd aan het Reich; deel van het Amt Moresnet, met Kelmis, Neu-Moresnet en Hergenrath Gemeente van het Koninkrijk België geannexeerd aan het Reich; deel van het Amt Moresnet, met Moresnet, Neu-Moresnet en Hergenrath Gemeente van het Koninkrijk België geannexeerd aan het Reich; deel van het Amt Moresnet, met Kelmis, Moresnet en Hergenrath
1944-1976 Gemeente van het Koninkrijk België Gemeente van het Koninkrijk België onder de naam Kelmis (= La Calamine) Gemeente van het Koninkrijk België onder de naam Neu-Moresnet
Sinds 1977 Belgische deelgemeente van de fusiegemeente Plombières, met Gemmenich, Hombourg, Montzen, Plombières en Sippenaeken (Franse taalregeling) Belgische deelgemeente van de fusiegemeente Kelmis, met Neu-Moresnet en Hergenrath (Duitse taalregeling) Belgische deelgemeente van de fusiegemeente Kelmis, met Kelmis en Hergenrath (Duitse taalregeling)
© foto: napopedia.fr