🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Moelingen (V.V.V. Drie grenzen)
Dorpen ➔ Voeren ➔ Moelingen


S.I. FOURONS, rue du Village 91
3790 FOURON-ST-MARTIN.




Moelingen


De romaanse kerktoren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk dateert uit de 12de eeuw en is een beschermd monument.
De kerk zelf vertoont, doordat ze in verschillende fasen tot stand kwam, een combinatie van allerlei stijlinvloeden (romaans, vroeggotisch, neogotisch, barok).
Aan het voormalige gemeentehuis, langs de brug over de Berwijn, staan naast het dorpskruis uit 1768 enkele grenspalen uit de 18de eeuw (1713), met de wapens van Oostenrijk (waar het huidige België toen toe behoorde) en de Nederlanden.

Waar de Berwijn in de Maas uitmondt, stond ooit het kasteel van Elven. Hier zou d'Artagnan gestorven zijn.
Nu zijn er nog enkele resten te zien van de 'Schans', een door de Spanjaarden in 1674 gebouwde versterking, en van een Oostenrijks tolkantoor uit de 18de eeuw. Vlakbij ligt een stuwdam over de Maas, die het waterpeil stroomopwaarts moet regelen.
Aan de oostelijke kant drijft het water een hydro-elektrische centrale aan. Interessant is ook de vistrap op de Berwijn.

Die moet de stroomopwaarts trekkende vissen de mogelijkheid bieden de kleine stuw van een voormalige watermolen te passeren.
Moelingen © foto: http://wandeltoertjes.blogspot.com