🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Kasteel SCHIMPER te Moresnet - (V.V.V. Drie grenzen)

Ondekking ➔ De kastelen

➔ De lijst   ➔ kastelenroute      Printervriendelijk
In 1955 liet de gemeente Moresnet de ruïne bij koninklijk besluit van 28 augustus 1968 verwijderen met toestemming van Franz Spies von Büllesheim, die toestemming kreeg om het familiewapen van Spies over te nemen.


KASTEEL SCHIMPER (Moresnet)


Als we van het dorp Moresnet komen , langs de Geul op de oude spoorweg wordt het dal smal en de oude spoorweg loopt over een brug naar de rechterzijde van de Geul.

Aan deze kant zijn er rotsen en tussen de rotsen en de bomen zijn nog de funderingen van het oude kasteel Schimper te zien.

Zoals voor het kasteel Eyneburg (3 km hoger in het dal van de Geul) heeft Schimper een dominerend hooggelegen terrein genomen, een ideale positie voor de verdediging van het dal. Dit soort kastelen op hooggelegen terrein zijn zeldzaam in het oude hertogdom Limburg. In dit land zijn de meeste kastelen "Wasserburgen" (met slotgracht).

Van de westzijde waren nog rond 1950 drie ramen te zien. Het dak dat rond 1900 nog aanwezig was is intussen verdwenen en de hoge muren waren tijdens de eerste 70 jaar van de XXste eeuw een echte steengroeve.Tussen de boerderij en het kasteel bestonden er vroeger diepe grachten met een brug. Van de oostzijde is nog lang een elegante gotische poort gebleven . De "pallas" (woning van de ridder van Schimper) bestond uit twee delen en de oostzijde was lang in slechte toestand. De zuidzijde was de oudste van het kasteel (uit de 14de eeuw) en heeft lang twee verdiepingen behouden. De noordzijde was uit de 17de eeuw. De zuidoostzijde met een wachttoren was met het oudste deel van het kasteel verbonden. Volgens de legende zou deze toren in de tijd van Karel de Grote bestaan hebben. Maar het is duidelijk dat het gebouw van Schimper dat in 1900 nog te zien was alleen rond 1350 gebouwd werd. Dat is ook al mooi of niet ?

In 1355 en 1369 zien we een Guy von Chinpier, zoon van Henri. In 1365 worden de ridder Arnold van Sinper en Giso van Simper vermeld. In 1403 krijgt Arnold van Chinpier (waarschijnliijk zoon van de eerst vermelde) het kasteel en in 1412 andere goederen in Eynatten.

Rond 1450 zou het geslacht van Schimper uitgestorven zijn. Als ridder van Schimper is Jan van Palant vermeld. Zijn zus was de echtgenote van Jan III van Wittem en hun zoon Werner wordt ridder van Schimper in 1466. Het Ridderschap gaat na zijn dood aan zijn zus Maria van Wittem, echtgenote van Arnold de Ghoor en, in 1515 aan de zoon van Arnold, Daniel van Ghoor. Zijn zonen Wilhelm en Johan von Ghoor worden in 1555 vermeld (Johan als Heer van Schimper).
Geen opvolger wordt vermeld en Schimper valt in de handen van hun zus Elisabeth van Ghoor, echtgenote van Franz Spies von Büllesheim. Deze bekende familie is bezitter gebleven van Schimper gedurende twee eeuwen met 9 generaties die verwantschap hadden met o.a. de families Amstenraedt, von Hoensbroeck, von Etzbeek, von Palant, Von Beissel von Gymnich,...

De familie Spies von Büllesheim behoort tot de katholieke oude adel van Jülich. Ze wordt al vermeld in 1256 met Godfried de Bulgensheim in Bonn..

In de 15de eeuw waren de Heren von Spies in de Ridderschap van Keulen.

Johann Hugo von Spies krijgt Schimper in 1747.

Zijn opvolger is zijn zoon Franz Hugo von Spies. Zijn weduwe en de kinderen verkopen het kasteel en alle goederen van Schimper aan Marie-Hubertine de Lezaack, weduwe van Arnold-Antoine Thiriart de Mützhagen.

In deze tijd was Schimper al niet meer bewoonbaar.

Schimper komt aan baron A Hyacinthe de Thiriart, echtgenoot van Marie Eléonore von Reul. De dochter Sidonie de Thiriart wordt in 1853 de echtgenote van Ridder Guillaume de Harlez. Deze is in 1907 gestorven. Schimper kwam aan de dochter Eléonorde de Harlez , echtgenote van Ridder Léon de Sauvage Vercour en verder aan Ridder Charles de Harlez de Deulin.

+ in onze rubriek FOTO'S Sinds de jaren 1980 is Schimper eigendom van de goed bekende zanger Hendrik Simons, beter bekend onder de naam " Heintje ".

Uit "LES DELICES DU DUCHE DE LIMBOURG van Guy POSWICK" - (1951).

Verdwenen kasteel