🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
De familie David van het kasteel David genoemd kasteel Eulenburg te Moresnet. (V.V.V. Drie grenzen)

Geschiedenis ➔ Diverse Kronieken ➔ Kasteel David-Eulenburg

Diverse kronieken


 1. Het wit huis

Cimetière américain

 1. Voorwoord
 2. De site vóór 1944
 3. De voorlopige
 4. Het permanente
 5. De inauguratie
 6. Van Henri-Chapelle
 7. Beheer

Kasteel David-Eulenbg.

 1. Het kasteel
 2. Steengroeve (Leverbach)
 3. De familie David
 4. Tijdens het oorlogsgeweld

Kruisweg Moresnet-Ch.

 1. Historiek
 2. De Paters Franciscanen
 3. Smeedstaalkunstwerken
 4. Botanische ontdekking
 5. De kluis Gordes Klause
 6. Hernieuwing XIIe statie
 7. De begraafplaats Calvarie
 8. Vertrek Franciscanen
 9. Een nieuw hoofdstuk

Klokken van Plombières

 1. Weghalen van de klokken
 2. Terugkeer van de klokken

Pensionaat Maria Hilf

 1. De zusters in Maria Hilf
 2. De Paters in Maria Hilf
 1. Andere kronieken


De familie David

van het kasteel David genoemd kasteel Eulenburg te Moresnet.


Voor zover we zijn kunnen teruggaan heeft de familie David altijd gewoond in het gehucht Francomont, gemeente Lambermont, dicht bij Verviers..

De familiewoning bevindt zich nog steeds in deze uithoek, een beetje opzij, langs de oever van de Vesder. Oorspronkelijk omvatte het gebouw vijf delen, twee werden er nadien bijgebouwd. Aan de typische stenen in omgekeerde trap bovenin de gevel herkent men de bouwstijl van de 18e eeuw.

Aan de zijkant is er een park omringd door een hoge muur, dat de rijkdom van de vroegere eigenaars aantoont.

Bij het echtpaar Pierre David en Catharina Jakob, zelf waarschijnlijk geboren in de jaren 1740-1750, werd op 9 januari 1771 een zoon geboren die ze Pierre doopten en die een belangrijke rol zou spelen in politiek en handel.

In het parochieregister staat volgende vermelding, gedateerd 1772 :

"Anno Domini 1772, Julius 16. Joannes Nicolaus, filius legitimus Petri David et Catharinae Jacob qui matrimonium contraxerunt in parochia Verviensis patria et diocesis Leodiensis suscipientibus Joanne Nicolao Jacob et Michelte Joseph Servati."

Dit is de tweede zoon van het echtpaar, gedoopt met de naam Jean Nicolas, die het startpunt wordt van deze familiegeschiedenis.

Hij zal trouwen met ene Anne Elisabeth Pirard. Op de dag van hun huwelijk totaliseren ze met hun tweeën precies 36 jaar !

Desondanks beschikten ze al over een zeer groot fortuin, bestaande uit een lakenfabriek, het domein Tribaumont, het kasteel Sclassin in het land van Herve en een aantal hoeven in de streek.
Zij bezaten ook aandelen in verscheidene koolmijnen in de regio Luik, namelijk La Grande Bacnure, Espérance et Bonne fortune, Kessales en Le Bonnier, wat toch een idee geeft van het familiefortuin.
(4)

Mevrouw David, geboren Pirard, schonk haar echtgenoot 10 kinderen. Hij stierf echter op 9/6/1813 te Lambermont. De echtgenote zette de zaken verder. Zij overleed op 06/10/1839.

Een van de zonen van het paar, Victor Joseph, geboren 7/8/1808 te Francomont (Lambermont)(5), vestigde zich in Gospinal, een domein dat waarschijnlijk altijd toebehoord heeft aan de familie. Hij trouwde op 30.9.1841 met ene Marguerite Hubertine Ponty, geboren 12/7/1810 te Ensival.

In de periode dat deze familie in de gemeente Jalhay woonde kwamen er drie kinderen ter wereld. Op 7/9/1842, Victor-Pierre-Hubert-Joseph, , toekomstig bouwer van het kasteel in Moresnet ;, in 1846 een tweede zoon, Guillaume J. Marie, die op de leeftijd van vier jaar overleed op 16/1/1850; op 10/9/1851 een dochter die een zeer hoge leeftijd bereikte want zij kwam nog in haar geboorte- huis op de leeftijd van tweeënnegentig jaar, wat een prestatie moet geweest zijn als men weet waar Gospinal ligt en in welke staat de wegen zich toen bevonden.

Vanaf 1851 is de familie niet meer opgenomen in het bevolkingsregister van Jalhay. Victor Joseph David had inderdaad zijn domicilie gekozen in Dolhain-Limbourg. Sinds 1847 was hij lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en om de daaraan verbonden taken te kunnen vervullen had hij willens nillens zijn huis in de Venen moeten verlaten.

Victor Joseph David was zeer nuttig in zijn nieuwe stad. Behalve parlementair was hij ook gemeenteraadslid en schepen gedurende vele jaren. Hij stierf in Limbourg op 23/6/1874.

De stad eerde zijn gedachtenis door zijn naam te geven aan de mooiste straat. Zijn grafsteen op de begraafplaats van Limbourg is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.

Zijn echtgenote Marguerite geboren Ponty, overleed eveneens hier op 25/2/1866.

Hun zoon Victor-Pierre-Hubert-Joseph had niet de politieke ambities van zijn vader ; hij had meer talent voor zaken.

Hij werd ingeschreven in het bevolkingsregister van Moresnet op 28/7/1875
, vanaf dat het kasteel dat hij bouwde gedeeltelijk bewoonbaar was. Door zich dicht bij de grens te vestigen breidde hij zijn vrienden- en relatiekring uit over die grens heen.

In feite was dit niets nieuws want al voor de aanhechting van het Rijnland door Pruisen waren er veel contacten en gemengde huwelijken tussen Walen en Rijnlanders. Victor David, die enkele jaren van zijn jeugd doorbracht in een Duits internaat en die het Duits perfect beheerste, deed net zo.

In 1879 huwde hij Helene Pauline Deden, geboren in Aken op 30/6/1858. Zij overleed in Moresnet op 15/3/1922, twee jaar later dan Victor David, die overleed op 10/8/1920.

Het paar had twee dochters.
De oudste, Helene David, werd geboren op 9/7/1880 in Aken. Op 15/10/1904 huwde zij een zekere Arnold Bischoff, geboren 6/5/1868 in Aken. Hij overleed in Aken op 29/9/1939, zij in 1965.
De oudste van de twee dochters uit dit huwelijk werd geboren op 8/7/1906 in Aken en werd Fastrada gedoopt.
Zij trouwde in 1937 de boswachter Alexander Heusch, geboren in Aken op 11/9/1898 en er overleden 25/2/1970.
Het paar Heusch-Bischoff had vijf kinderen: Maria, geboren 28/9/1938 ; Gerhard, geboren 29/12/1939 ; Adelheid, geboren 15/12/1940 ; Alexander, geboren 17/2/1942 en Bernhard, geboren 9/8/1943.
De jongste dochter van het echtpaar Bischoff-David huwde een zekere Henin en vestigde zich in Düsseldorf.

De tweede dochter van het echtpaar David-Deden, Johanna, werd geboren op 9/10/1883 en huwde een zekere Arnold Deden in 1909. Zij stierf op 17/12/1971. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Lissy, Arnold en Victor.
Wij hebben de informatie over deze families niet kunnen vervolledigen en moeten dus tevreden zijn met het bovenstaande.

We kunnen er nog wel aan toevoegen dat een afstammeling van Jean Nicolas David, gevestigd te Stavelot, tot ridder geadeld werd bij koninklijk besluit van 25/5/1888. Deze titel wordt overgedragen van vader op zoon maar vereist dat men een wapenschild heeft. Het betreft trouwens de enige tak van de familie die deze eer kreeg. Maar een wapenschild is geen exclusief privilege voor de adel; iedereen mag er een voeren op voorwaarde dat het geen imitatie is van het wapenschild van een andere familie. De vraag stelt zich of het wapenschild dat gebeeldhouwd is op de afgeknotte zuil (symbool voor het einde van het leven) van de familiegrafkelder David op het kerkhof van Moresnet daadwerkelijk gebruikt werd door Victor David omdat het slechts met een detail verschilde van het wapenschild van Ridder David in Stavelot; in het wapenschild op het kerkhof van Moresnet staan drie bijenkorven in het schuine vlak rechts, terwijl in dat vlak van het schild van Ridder David in Stavelot een niet gekroonde helm en drie gebroken ruiten staan.

(4) Deze koolmijnen werden nog uitgebaat in het midden van de XXe eeuw; men ziet dus dat deze industrie bloeide in het Luikse bekken.

(5) DAVID Victor, Joseph, geboren in 1808 in Lambermont (Verviers), overleden in 1874 in Limbourg - Industrieel wolnijverheid, fabrikant in Gospinal-Jalhay - Lid van de provincieraad van Luik (1846-1847 en 1858-1870) - Gemeenteraadslid (1854-1857), schepen (1858-1872) dan gemeenteraadslid van Limbourg (1873-1874) - Kolonel van de burgerwacht van Spa (1833-1848).

Bronnen : De Heer P. J. Felder, geoloog in Cadier en Keer, Nederland. Prentverzameling van de auteur. Mevrouw F. Heusch, Aken.De Heer Victor David van Laurensberg. Herinneringen van Ridder David, 1872-1948. De Heer Pierre Scholl, lid van de archeologische vereniging van Verviers. De gemeentebesturen van Plombières, Jalhay en Dolhain. De stadsarchieven van Verviers.
Auteur: Alfred Jansen.
Vertaling : Hubert Van den Bergh - Lommel.