🏠News ContactLinksPlan-Regio + WeerAgenda'sFolders
Een vrijwilligersploeg neemt het Mariaoord van Moresnet-Chapelle over (V.V.V. Drie grenzen))

Geschiedenis ➔ Diverse Kronieken ➔ Kruisweg Moresnet-Chapelle

Diverse kronieken


 1. Het wit huis

Cimetière américain

 1. Voorwoord
 2. De site vóór 1944
 3. De voorlopige
 4. Het permanente
 5. De inauguratie
 6. Van Henri-Chapelle
 7. Beheer

Kasteel David-Eulenbg.

 1. Het kasteel
 2. Steengroeve (Leverbach)
 3. De familie David
 4. Tijdens het oorlogsgeweld

Kruisweg Moresnet-Ch.

 1. Historiek
 2. De Paters Franciscanen
 3. Smeedstaalkunstwerken
 4. Botanische ontdekking
 5. De kluis Gordes Klause
 6. Hernieuwing XIIe statie
 7. De begraafplaats Calvarie
 8. Vertrek Franciscanen
 9. Een nieuw hoofdstuk

Klokken van Plombières

 1. Weghalen van de klokken
 2. Terugkeer van de klokken

Pensionaat Maria Hilf

 1. De zusters in Maria Hilf
 2. De Paters in Maria Hilf
 1. Andere kronieken


Kruisweg Moresnet-Chapelle

Begin van een nieuw hoofdstuk :
Een vrijwilligersploeg neemt het Mariaoord van Moresnet-Chapelle over.


Op 1 januari 2006 neemt een nieuwe vrijwilligersploeg het beheer over van het belangrijk erfgoed, nagelaten door de gemeenschap van de Duitse Paters Franciscanen. De nieuwe ploeg en de nieuwe statuten zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad in maart 2006.

Leden : HH Joseph Baltus (deken van Herve-Montzen-Aubel, voorzitter van de vzw), Joseph Langohr (gepensioneerd leraar, secretaris), Joseph Meessen gepensioneerd bediende, penningmeester), José Jennes (bediend, ondervoorzitter), Guido Dôme (architect en tuinier, bestuurder), Albert Langohr (gepensioneerd verzekeringsmakelaar, bestuurder), Michel Gans (gepensioneerd landbouwkundige, bestuurder), Jacques Krott (gepensioneerd politiecommissaris), Ghislain Weickmans (parochiaal assistent), Werner Burtscheidt, Benoît Sadzot (pastoor van Moresnet, Montzen, Gemmenich)

Met wilskracht en verbetenheid verbindt deze groep er zich toe om de problemen op te lossen die inherent zijn aan het bewaren van dit eeuwenoude patrimonium van onze gemeente.

Hoewel de eerste en diepere roeping van ons Maria-bedevaartsoord uiteraard godsdienstig is, legt de vzw toch de nadruk op het belang van de mooie verwezenlijking in de natuur, door aan de bezoekers van het calvariepark een kathedraal van bomen versierd met veelkleurige bloemenpracht aan te bieden.

Sinds haar oprichting heeft de nieuwe beheersgroep van de Maria-bedevaartsoord er een punt van eer van gemaakt om dit uniek goed een onmisbare vernieuwing te geven, in opeenvolgende stappen. De doelstelling voor het eerste jaar was het vernieuwen van de oude en gevaarlijke elektriciteitsleidingen, het opfrissen van de kerk en de Mariakapel, de vernieuwing van het koor van de kerk, nieuwe verlichting en het vervangen van het hout van de drie kruisen van de 12e statie van de kruisweg.

Dit werk werd uitgevoerd met dankzij de know-how van ervaren vaklieden, en mogelijk gemaakt door vele giften, maar ook door een substantiële hulp van de gemeente Plombières, waarmee we een erfpachtovereenkomst hebben afgesloten, en die de toegangsweg naar de Calvarie zal vernieuwen, naast de kerk.

We mogen het OTCP (VVV van Plombières) niet vergeten te noemen, met wie we een bevoorrecht contact hebben, en die ons een opmerkelijke stipte hulp is. Wij voorzien nog andere belangrijke werken, vooral in het calvariepark. Er zijn contacten gelegd om de nodige ondersteuning te krijgen voor dit zware project.

Sinds kort wordt een bijdrage geleverd door de muziekverenigingen van de streek (Montzen, Hombourg, Gemmenich, Sippenaeken, Moresnet, Kelmis, Eynatten, Hauset, Lontzen, Henri-Chapelle, Kerkrade...), zij helpen ons om de religieuze evenementen aantrekkelijker te maken.
Wij wensen vurig dat het Maria-oord van Moresnet-Chapelle een plek van meditatie, rust en vreugde zou zijn en blijven voor iedereen, of het nu pelgrims zijn of gewone bezoekers.

Inhuldiging van de vernieuwingswerken in Moresnet-Chapelle op 13 april 2006.

Alle werken werden mogelijk gemaakt vooral door vele sponsors groot en klein (een gift van 15000 + 10000 €, een gift van 12500 + 17300 € waren de katalysatoren bij de start), maar we mogen de substantiële steun van de gemeente Plombières niet vergeten (25 % subsidie op de facturen van schilderbedrijf Scholl, elektriciteitsbedrijf Bastin en marmerbedrijf Steffens); deze hulp werd mogelijk gemaakt dank zij de vroegere vruchtbare contacten met het college van de gemeente Plombières.

De inhuldiging werd in stappen uitgevoerd :


1°) een fototentoonstelling "Moresnet-Chapelle gisteren en vandaag" werd opgezet als dank voor alle sponsors.
Deze tentoonstelling heeft een prachtige oogst van lofbetuigingen opgeleverd vanwege ongeveer 300 bezoekers (voor, tijdens en na de tentoonstelling).
Onder leiding van Joseph Langohr besluit de vzw een brouwsel bier "Ekskener Beer" te verkopen ten voordele van de restauratiewerken.

2°) Op vrijdag 13 april om 18 uur was de officiële inhuldiging ; de meerderheid van de vzw-leden heeft deelgenomen aan de uitvoering van deze manifestatie. Een honderdtal personen gaven ondersteuning.

3°) De Negro-Spirituals avond verzorgd door het zangkoor "A chœur Ouvert", waar zij de calvarie van Claudel vertolkten, vond plaats op zaterdag 21 april om 20 uur.
De avond werd een succes en verliep in plezier en bezinning.

Inhuldiging van verscheidene afgewerkte projecten in het Mariaoord van Moresnet-Chapelle op 25 juni 2010.

Bij het vertrek van de Paters Franciscanen ein 2005 kondigde Mgr Jousten aan dat de geschiedenis van de Maria-bedevaart niet ten einde was en dat een nieuw tijdperk zou beginnen dankzij de vzw die het beheer overnam.

In de beginperiode zetten de leden van de vereniging zich aan het werk om meerdere synergieën te zoeken bij het vormgeven van het eerste project, namelijk de renovatie van onze twee kapellen, isolatie, schilderwerk en nieuwe elektriciteitsleidingen. Ondanks de kost werd het project mogelijk, dank zij vrijgevige schenkers, alsook door de waardevolle hulp van de gemeente Plombières, die 25 % van de kosten op zich nam.

De eerste stap van het project was het aanduiden van de architect Mr. Mathieu Kessel.

Zoals reeds aangeduid bij de vorige inhuldiging is het door de vakkennis van de ervaren firma's Scholl uit Eupen en Bastin uit Kelmis dat de kapellen prachtig gerestaureerd werden en de bewondering van iedereen zullen krijgen.

Nadat in 2006 het hogerbeschreven project werd afgewerkt begon de vzw spoedig met een tweede project waarvoor ze de volledige steun van de gemeente kregen die dankzij een erfpachtovereenkomst de volledige dwarsweg zal vernieuwen, tot grote tevredenheid van de omwonenden en de pelgrims die dagelijks de weg gebruiken. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Bodarwe uit Malmedy.
Bij de afwerking van het vorige project had de eerste schepen ons doen opmerken dat het misschien zou volstaan dat de vzw het terrein voor de ingang van het klooster zou verfraaien en daarom besloot ze de ruimte voor het oude klooster in te richten mits een investering met eigen fondsen, onder leiding van de firma Mommer. Deze verwezenlijking levert nu een plaats van stilte, rust en bezinning op, geen enkele wagen kan er nog parkeren.

Meermaals werd de vzw door de bevolking aangemaand om de vernieuwing aan te vatten van het sanitair dat, hoewel privé, gebruikt wordt door de talrijke bezoekers van het bedevaartsoord, dat nu toch een vastberaden wending maakt naar sociale en toeristische doelen. Wij hebben ons hiervoor gewend tot Mr. Lambot, commissaris generaal van toerisme, die ons het statuut toekende van toeristisch subsidieerbare site, waartoe de steun van de VVV sterk heeft bijgedragen.

Voor de realisatie van dit project, de hernieuwing van het sanitair en het calvariepark en het plaatsen van wegwijzerplaatjes, kent het Waalse gewest (Minister Lutgen) een toelage van 80 % toe. De gemeenteraad heeft beslist om tussen te komen voor de helft van het saldo en de vzw betaalt de eindsom. Vandaag huldigen we het project in, na uitvoering door de firma Steffens uit Eupen en haar onderaannemers.

Wij houden er ook aan om de gasmaatschappij te vermelden waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten zodat de maatschappij de weg naar het sanitair aanlegt in ruil voor het opstellen van een gasontspanningsstation op het eigendom van de vzw. Op die manier wordt het geheel van dit religieus, sociaal en toeristisch patrimonium een "plus" voor alle burgers van de streek. We mogen niet vergeten dat hetgeen we realiseren voor onszelf ook met ons zal verdwijnen, maar hetgeen we realiseren voor anderen zal eeuwig blijven.

Toekomstige projecten op het terrein van de Maria-bedevaart van Moresnet-Chapelle.

Een belangrijk project in een realisatiestadium vanaf 2013.

In 2003 al, onder de hoede van de Heer Jean-Marie Kohnen, directeur-generaal van de AIOMS (Association Intercommunale des œuvres medico-sociales) die tegenwoordig de gemeenten Plombières, Kelmis en Aubel groepeert, wordt de idee gelanceerd voor het oprichten van serviceflats in Moresnet-Chapelle. Na overleg tussen de vroegere vzw (de Paters Franciscanen), de AIOMS en de maatschappij Nosbau mislukt het project.

In 2009 lanceert de secretaris van de nieuwe vzw, gestimuleerd door Mr. Kohnen, het project opnieuw. De doelstelling is duidelijk sociaal, om personen van de 3e leeftijd uit de streek een sociale woning aan een verdedigbare prijs te laten vinden, zodat deze basis formele steun bekomt van de bisschop van Luik, Mgr. Aloys Jousten.

Een nieuwe werkgroep bestaande uit de AIOMS, Nosbau en de vzw zet zich aan het werk. De poging mislukt opnieuw.

Een derde poging lanceert de idee bij een woningbouwmaatschappij in Eupen, maar het wordt opnieuw een mislukking.

En dan komt het jaar 2011 ! Deze keer heeft de AIOMS zich aangesloten bij het OCMW van Plombières en de onderhandelingen leiden naar een positief resultaat.

Tweederde van het oude klooster van de Paters Franciscanen, dat nu eigendom is van de vzw, wordt omgevormd tot 13 serviceflats voor personen van de 3e leeftijd uit de streek.Deze transactie dient om de noordvleugel van het klooster (de vleugel tegenover de kruisweg) meer aan te passen aan de activiteiten van de vzw en gastvrijer te maken voor de bedevaarders. De details van dit project zullen bekend gemaakt worden zodra een wederzijds definitief en wettelijk akkoord bereikt is.

Bij het begin van 2013 wensen we dat Moresnet-Chapelle steeds beter beantwoordt aan de religieuze, sociale, culturele en toeristische doelstellingen van de bewoners van onze streek.

Fotogalerij:

Extraits: Chronique 6 et 13 - Auteur: J.Langohr (Gemmenich)